07 07 Folk High Schools

Austlid, Andreas: Ein folkelærar (Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1911) http://runeberg.org/folkelarar/1/

Bruun, Christopher: Folkelige Grundtanker (Alb. Cammermeyers Forlag, 1878)

Bukdahl, Jørgen and Jens Marinus Jensen (editors): Fri Ungdom – Dansk folkeligt Ungdomsarbejde (Forlaget Arnkrone, 1944)

Eigaard, Søren (editor): Velfærd og folkeoplysning (Odense Universitetsforlag, 2002)

Engberg, Hanne: Historien om Christen Kold, en skolehistorisk afhandling (Gyldendal, 1985) https://bibliotek.kk.dk/ting/object/870970-basis%3A06317510

Hall, John A., Ove Korsgaard, and Ove K. Pedersen: Building the Nation – N.F.S. Grundtvig and Danish National Identity (Djøf Publishing, 2015) https://www.djoef-forlag.dk/da/boeger/b/building-the-nation

Larsen, Christian, Erik Nørr og Pernille Sonne: Da skolen tog form 1780-1850 (Aarhus Universitetsforlag, 2013) http://da.unipress.dk/udgivelser/d/da-skolen-tog-form-1780-1850/

Michelsen, Wilhelm: Pædagogik og livssyn (Selskabet for Dansk Skolehistorie: Årbog for dansk skolehistorie, 1967, p.48-58)

Nielsen, Niels Kayser: Bonde, stat og  hjem (Aarhus Universitetsforlag, 2009) http://unipress.dk/udgivelser/b/bonde,-stat-og-hjem/

Spicer, Chriss (editor): Lifted by the Heart – Writings from Option, Journal of the Folk Education Association of America (Circumstantial Productions, 2009) http://circumstantial.us/lifted-by-the-heart/

Sørensen, Svend and Niels Nielsen: I hælene på Christen Kold – En skildring af en thybo og hans skole (Sparekassen Thy’s Forlag, 1990)

http://hojskolehistorie.dk/

http://hojskolehistorie.dk/media/1288572/danske_h_jskoler_1844-2016_endelig.pdf

http://www.peopleseducation.org/a-brief-history-of-folk-schools/

http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/214362

https://da.wikipedia.org/wiki/Folkeh%C3%B8jskole

https://en.wikipedia.org/wiki/Folk_high_school

 

 

Posted in Sources & Peer Discussion.

Leave a Reply

Your email address will not be published.