08 01 Ole Vig

Høverstad, Torstein: Ole Vig – Ein norrøn uppsedar (Forlag Norrøn Livskunst, 1953)

Tøsse, Sigvart: Folkeopplysning og vaksenopplæring, idear og framvekst gjennom 200 år (Didakta Norsk Forlag, 2005)

https://nbl.snl.no/Ole_Vig

https://snl.no/Ole_Vig

https://no.wikipedia.org/wiki/Ole_Vig

https://en.wikipedia.org/wiki/Ole_Vig

Grundtvig in Norway

http://www.grundtvig.dk/grundtvig-i-verden/grundtvig-i-norge.html

Bruun, Kristoffer: Folkelige Grundtanker (For Kirke-, Skole- og Folkeoplysning – Tillæg til Oplandenes Avis, No. 6, 1877, 1 Årgang)

Posted in Sources & Peer Discussion.

Leave a Reply

Your email address will not be published.