08 02 Folkevennen

Vig, Ole et al.: Folkevennen (periodical, Selskabet til Folkeoplysningens Fremme, years 1852, 1853, 1854)

Tøsse, Sigvart: Folkeopplysning og vaksenopplæring, idear og framvekst gjennom 200 år (Didakta Norsk Forlag, 2005)

https://snl.no/Folkeoplysningsselskabet

Similar periodicals from the same time

Fattig og Riig, et Søndagsblad til opbyggelig Underholdning (H. Halling, personel Kapellan, 1848-49, M.C. Fabritius’s Bogtrykkeri)

Almuevennen (weekly periodical, 5 issuse 1849)

Maanedstidende for den norske Almueskole – Under medvirken af norsk Kirketidendes Redaktør, Cand. i Theol. Th. C. Bernhoft med flere Theologer og Lærere (B.S. Krognæss, Skolelærer i Aker, 1861, B.M. Bentzens Bogtrykkeri)

 

Posted in Sources & Peer Discussion.

Leave a Reply

Your email address will not be published.