08 03 Christopher Bruun

Bruun, Kristoffer: Folkelige Grundtanker (For Kirke-, Skole- og Folkeoplysning – Tillæg til Oplandenes Avis, No. 6, 1877, 1 Årgang)

Bruun, Christopher: Folkelige Grundtanker (Alb. Cammermeyers Forlag, 1878)

Tøsse, Sigvart: Folkeopplysning og vaksenopplæring, idear og framvekst gjennom 200 år (Didakta Norsk Forlag, 2005)

https://nbl.snl.no/Christopher_Bruun

https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Bruun

 

 

Posted in Sources & Peer Discussion.

Leave a Reply

Your email address will not be published.