09 02 Erik Gustaf Geijer

Geijer, Erik Gustaf: Försök till en kort översikt av uppfostran, dess särskilda arter och dessas förhållande till staten (1826) from Burman, Anders and Per Sundgren: Bildning (Daidalos, 2010) http://daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=526

Burman, Anders and Per Sundgren: Svenska Bildningstraditioner (Daidalos, 2012) http://daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=601

Schück, H., K. Warburg: Illustrerad Svensk Litteraturhistoria (Hugo Gebers Förlag, 1929)

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/erik-gustaf-geijer

https://www.britannica.com/biography/Erik-Gustaf-Geijer

https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Gustaf_Geijer

https://en.wikipedia.org/wiki/Erik_Gustaf_Geijer

Posted in Sources & Peer Discussion.

Leave a Reply

Your email address will not be published.