09 07 Ellen Key

Key, Ellen: Bildning. Några synpunkter (1897) from Burman, Anders and Per Sundgren: Bildning (Daidalos, 2010) http://daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=526

Burman, Anders and Per Sundgren: Svenska Bildningstraditioner (Daidalos, 2012) http://daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=601

Key, Ellen: Från människosläktets barndom (Studentföreningen Verdandis Småskrifter, 1888)

Key, Ellen: Moralens utveckling, 1891 Fri bearbetning efter Ch. Letourneau: »L’Évolution de la morale» (Studentföreningen Verdandis Småskrifter, 1891)

Key, Ellen: Individualism och socialism (Studentföreningen Verdandis Småskrifter, year unclear)

Key, Ellen: Skönhet för alla (Studentföreningen Verdandis Småskrifter, 1870 / 1891 / 1904)

http://runeberg.org/keskonhet/

http://www.ellenkey.se/index.php/om-ellen-key

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ellen-key

https://www.britannica.com/biography/Ellen-Key

Posted in Sources & Peer Discussion.

Leave a Reply

Your email address will not be published.