09 09 Verdandi

http://www.foreningenverdandi.se/historik.htm

http://www.foreningenverdandi.se/utgivning.htm

List of Verdandi issues 1-74: http://runeberg.org/ssafolkbib/0002.html

List (not complete) of Verdandi issues 1888-1952 http://runeberg.org/tema/verdandi.html

We have read or leafed through the following issues at the Kungliga Bibliteket / Royal Library in Stockholm:

1. Gottfrid Adlerz, Om människans ursprung, 1888

2. I. vår befolkningsfråga av prof. Hjalmar Öhrvall. 2.dra uppl.

3. Herman Almkvist, Koranen, Muhammedanernas bibel, 1888

5. Axel Svenson, Om öfverläggningar och beslut : en hjälpreda för deltagare i möten och sammanträden, 1888

7. Harald Wieselgren, Lars Johan Hierta : en förkämpe för utvecklingen, 1888

8. Anna Whitlock, Skolans ställning till religionsundervisningen i Sverge och andra länder, 1888

9. Harald Sohlman, Skatterna till staten : Kort redogörelse för deras allmänna grunder och olika former, 1888

10. Ellen Key, Från människosläktets barndom, 1888

14. Hellen Lindgren, Voltaire och hans strid mot fördomarna i religion och samhälle, 1889

29. Karl Staaff, Församlingsrätten, 1891

35. Ellen Key, Moralens utveckling, 1891Fri bearbetning efter Ch. Letourneau: »L’Évolution de la morale»

55. Ellen Key, Individualism och socialism

59. Hjalmar Öhrvall, Om psykisk uttröttning

60. Harald Wieselgren, Norge

61. N. Ohlsson-Hörle, Folkundervisningens anpassning till den moderna kulturen

62. Karl Linge, Hur den svenska folkskolan kom till, 1911

73. John Landin, Förfalskningar av närings- och njutningsmedel

74. Gustaf Siösteen, Gladstone

77. Ellen Key, Skönhet för alla

120. Georg Brandes, Om läsning

123. Gunnar Bergman, Regeringsformen

124. Emil Sommarin, Skråtvånget

127. S. v. Sneidern, Kort översikt av vårt livförsäkringsväsende

129. Knut Wicksell, Socialiststaten och nutidssamhället

133. Herman Almkvist, Språkforskningens strid mot gällande dogm

134. Henrik Schück, Nordisk folktro och fornnordisk religion

152. Bror Gadelius, Massornas själsliv och andlig smitta

Posted in Sources & Peer Discussion.

Leave a Reply

Your email address will not be published.