11 06 Modern Breakthrough

http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Litter%C3%A6re_perioder/det_moderne_gennembrud

http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Litter%C3%A6re_perioder/S%C3%A6delighedsfejden

https://www.britannica.com/art/det-moderne-gennembrud

https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Breakthrough

Elisabeth Grundtvig

http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/965/

Edvard Brandes

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/edvard-brandes-1847-1931/?no_cache=1

http://denstoredanske.dk/Gyldendals_Teaterleksikon/Dansk_1840-1950/Edvard_Brandes

https://www.britannica.com/biography/Edvard-Brandes

https://en.wikipedia.org/wiki/Edvard_Brandes

Viggo Hørup

http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1849-1945/Viggo_H%C3%B8rup

https://www.britannica.com/biography/Viggo-Horup

https://da.wikipedia.org/wiki/Viggo_H%C3%B8rup

https://en.wikipedia.org/wiki/Viggo_H%C3%B8rup

Herman Meyer Bing

http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Samfund,_jura_og_politik/Myndigheder_og_politisk_styre/Politiker/Herman_Bing

Politiken

https://en.wikipedia.org/wiki/Politiken

11 05 Nordic Authors

There were several other writers contributing to the Nordic Spring, people who are not mentioned in the book; we shall eventually provide some links to these…

11 04 August Strindberg

Strindberg, August: Röda rummet (1879) http://runeberg.org/strindbg/rodarum/

Strindberg, August: Nya riket (1882) http://runeberg.org/strindbg/nyariket/

http://runeberg.org/strindbg/

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/august-strindberg

http://denstoredanske.dk/Gyldendals_Teaterleksikon/Sverige/August_Strindberg

https://sv.wikipedia.org/wiki/August_Strindberg

https://en.wikipedia.org/wiki/August_Strindberg

11 02 Henrik Ibsen

Ibsen, Henrik: Et Dukkehjem (1879) http://ibsen.uio.no/DRVIT_Du|Duht.xhtml // http://runeberg.org/dukkhjem/

Ibsen, Henrik: En Folkefiende (1882) http://ibsen.uio.no/DRVIT_Fo|Foht.xhtml // http://runeberg.org/ibsen/7/0019.html

http://ibsen.uio.no/forside.xhtml

http://ibsen.uio.no/skuespill.xhtml

http://runeberg.org/authors/ibsen.html

https://nbl.snl.no/Henrik_Ibsen

http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Norsk_litteratur/F%C3%B8r_1914/Henrik_Ibsen

https://www.britannica.com/biography/Henrik-Ibsen

https://en.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen

11 01 Georg Morris Cohen Brandes

Brandes, Georg: Samlede skrifter 1-13 (Collected writings 1-13) (Gyldendal, 1919) https://archive.org/search.php?query=title%3A%28samlede%29%20AND%20creator%3A%28georg%20brandes%29

Brandes’ translation of John Stuart Mills’ On the Subjugation of Women: http://runeberg.org/kvindunder/

There are some translated texts here: https://archive.org/search.php?query=georg%20brandes

Knudsen, Jørgen: Georg Brandes – den mangfoldige (Gyldendal, 2005)

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/georg-brandes-1842-1927/

http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/Kritikere/Georg_Morris_Cohen_Brandes

https://www.britannica.com/biography/Georg-Brandes

https://da.wikipedia.org/wiki/Georg_Brandes

https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Brandes

11 The Modern Spring

Hertel, Hans: Det stadig moderne gennembrud (Gyldendal, 2004) http://www.gyldendal.dk/produkter/hans-hertel/det-stadig-moderne-gennembrud-13611/h%C3%A6ftet-9788702019704

http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Litter%C3%A6re_perioder/det_moderne_gennembrud

http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Litter%C3%A6re_perioder/S%C3%A6delighedsfejden

https://www.britannica.com/art/det-moderne-gennembrud

https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Breakthrough

 

09 11 Hjalmar Branting

Branting, Hjalmar: Op-ed (Arbetet, 10 August, 1889)

Burman, Anders and Per Sundgren: Svenska Bildningstraditioner (Daidalos, 2012) http://daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=601

Svenning, Olle: Hövdingen. Hjalmar Branting: En biografi (Albert Bonniers Förlag, 2014) http://www.albertbonniersforlag.se/bocker/memoarer-och-biografier/h/hovdingen-hjalmar-branting

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hjalmar-branting

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_Branting

https://en.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_Branting