09 09 Verdandi

http://www.foreningenverdandi.se/historik.htm

http://www.foreningenverdandi.se/utgivning.htm

List of Verdandi issues 1-74: http://runeberg.org/ssafolkbib/0002.html

List (not complete) of Verdandi issues 1888-1952 http://runeberg.org/tema/verdandi.html

We have read or leafed through the following issues at the Kungliga Bibliteket / Royal Library in Stockholm:

1. Gottfrid Adlerz, Om människans ursprung, 1888

2. I. vår befolkningsfråga av prof. Hjalmar Öhrvall. 2.dra uppl.

3. Herman Almkvist, Koranen, Muhammedanernas bibel, 1888

5. Axel Svenson, Om öfverläggningar och beslut : en hjälpreda för deltagare i möten och sammanträden, 1888

7. Harald Wieselgren, Lars Johan Hierta : en förkämpe för utvecklingen, 1888

8. Anna Whitlock, Skolans ställning till religionsundervisningen i Sverge och andra länder, 1888

9. Harald Sohlman, Skatterna till staten : Kort redogörelse för deras allmänna grunder och olika former, 1888

10. Ellen Key, Från människosläktets barndom, 1888

14. Hellen Lindgren, Voltaire och hans strid mot fördomarna i religion och samhälle, 1889

29. Karl Staaff, Församlingsrätten, 1891

35. Ellen Key, Moralens utveckling, 1891Fri bearbetning efter Ch. Letourneau: »L’Évolution de la morale»

55. Ellen Key, Individualism och socialism

59. Hjalmar Öhrvall, Om psykisk uttröttning

60. Harald Wieselgren, Norge

61. N. Ohlsson-Hörle, Folkundervisningens anpassning till den moderna kulturen

62. Karl Linge, Hur den svenska folkskolan kom till, 1911

73. John Landin, Förfalskningar av närings- och njutningsmedel

74. Gustaf Siösteen, Gladstone

77. Ellen Key, Skönhet för alla

120. Georg Brandes, Om läsning

123. Gunnar Bergman, Regeringsformen

124. Emil Sommarin, Skråtvånget

127. S. v. Sneidern, Kort översikt av vårt livförsäkringsväsende

129. Knut Wicksell, Socialiststaten och nutidssamhället

133. Herman Almkvist, Språkforskningens strid mot gällande dogm

134. Henrik Schück, Nordisk folktro och fornnordisk religion

152. Bror Gadelius, Massornas själsliv och andlig smitta

09 08 Oscar Olsson

Olsson, Oscar: Folklig självuppfostran (1918) from: Burman, Anders and Per Sundgren: Bildning (Daidalos, 2010) http://daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=526

Burman, Anders and Per Sundgren: Svenska Bildningstraditioner (Daidalos, 2012) http://daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=601

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/oscar-olsson

https://sv.wikipedia.org/wiki/Oscar_Olsson

https://en.wikipedia.org/wiki/Oscar_Olsson

09 07 Ellen Key

Key, Ellen: Bildning. Några synpunkter (1897) from Burman, Anders and Per Sundgren: Bildning (Daidalos, 2010) http://daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=526

Burman, Anders and Per Sundgren: Svenska Bildningstraditioner (Daidalos, 2012) http://daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=601

Key, Ellen: Från människosläktets barndom (Studentföreningen Verdandis Småskrifter, 1888)

Key, Ellen: Moralens utveckling, 1891 Fri bearbetning efter Ch. Letourneau: »L’Évolution de la morale» (Studentföreningen Verdandis Småskrifter, 1891)

Key, Ellen: Individualism och socialism (Studentföreningen Verdandis Småskrifter, year unclear)

Key, Ellen: Skönhet för alla (Studentföreningen Verdandis Småskrifter, 1870 / 1891 / 1904)

http://runeberg.org/keskonhet/

http://www.ellenkey.se/index.php/om-ellen-key

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ellen-key

https://www.britannica.com/biography/Ellen-Key

09 06 The Swedish Church

Stephenson, George M.: The Religious Aspects of Swedish Immigration (The University of Minesota Press, 1932)

Wäktaren, Tidning för Stat och Kyrka, 17 January 1855.

Wäktaren, Tidning för Stat och Kyrka, 20 January 1855.

Evangelisk Kyrkovän, various issues 1854-1857.

09 05 Carl Jonas Love Almqvist

Almqvist, Carl Jonas Love: Det går an (Det går an, Danish translation: Ida Jessen, Gyldendal, 2008)

The original Det går an, full text: http://runeberg.org/detgaran1/

http://www.almqvistsallskapet.se/?page_id=10

http://www.almqvistsallskapet.se/?page_id=253

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/carl-jonas-love-almqvist

https://www.britannica.com/biography/Carl-Jonas-Love-Almqvist

https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Jonas_Love_Almqvist

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Jonas_Love_Almqvist

09 04 Johan Vilhelm Snellman

Snellman, Johan Vilhelm: Om det akademiska studium (1840) from Burman, Anders and Per Sundgren: Bildning (Daidalos, 2010) http://daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=526

Burman, Anders and Per Sundgren: Svenska Bildningstraditioner (Daidalos, 2012) http://daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=601

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/johan-vilhelm-snellman

https://www.britannica.com/biography/Johan-Vilhelm-Snellman

 

 

09 03 Carl Adolph Agarth

Agarth, Carl Adoph: Reservation mot Stora undervisningskommitténs slutbetänkande (1828) from Burman, Anders and Per Sundgren: Bildning (Daidalos, 2010) http://daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=526

Burman, Anders and Per Sundgren: Svenska Bildningstraditioner (Daidalos, 2012) http://daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=601

Schück, H., K. Warburg: Illustrerad Svensk Litteraturhistoria (Hugo Gebers Förlag, 1929)

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/carl-adolph-agardh

https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Adolph_Agardh

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Adolph_Agardh

 

09 02 Erik Gustaf Geijer

Geijer, Erik Gustaf: Försök till en kort översikt av uppfostran, dess särskilda arter och dessas förhållande till staten (1826) from Burman, Anders and Per Sundgren: Bildning (Daidalos, 2010) http://daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=526

Burman, Anders and Per Sundgren: Svenska Bildningstraditioner (Daidalos, 2012) http://daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=601

Schück, H., K. Warburg: Illustrerad Svensk Litteraturhistoria (Hugo Gebers Förlag, 1929)

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/erik-gustaf-geijer

https://www.britannica.com/biography/Erik-Gustaf-Geijer

https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Gustaf_Geijer

https://en.wikipedia.org/wiki/Erik_Gustaf_Geijer

09 01 Esaias Tegner

Tegnér, Esaias: Tal i Jönköping skola (1827) from Burman, Anders and Per Sundgren: Bildning (Daidalos, 2010) http://daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=526

Burman, Anders and Per Sundgren: Svenska Bildningstraditioner (Daidalos, 2012) http://daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=601

Schück, H., K. Warburg: Illustrerad Svensk Litteraturhistoria (Hugo Gebers Förlag, 1929)

https://www.britannica.com/biography/Esaias-Tegner

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/esaias-tegner

https://sv.wikipedia.org/wiki/Esaias_Tegn%C3%A9r

09 The Swedish Spring

Graff, Harvey J. et.al.: Literacy and social development in the West, (Cambridge University Press, 1981)

Schück, H., K. Warburg: Illustrerad Svensk Litteraturhistoria (Hugo Gebers Förlag, 1929)

Linge, Karl: Hur den svenska folkskolan kom till (Studentföreningen Verdandis Småskrifter, no. 62, 1911)

Uppsala and Lund Universities

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/uppsala-universitet

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/olof-rudbeck – Rudbeck did not place The Garden of Eden in Sweden (as is the general perception of Rudbeck’s text and which we wrote) but claimed that after the Flood, Sweden dried up before everything else and Noah’s sons settled there.

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/carl-michael-bellman

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lunds-universitet

https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala_universitet

https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Michael_Bellman

https://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Rudbeck_d.%C3%A4.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lunds_universitet

Selecting Jean Baptiste Bernadotte as King of Sweden

https://www.britannica.com/topic/Treaties-of-Tilsit

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/napoleon-i

https://en.wikipedia.org/wiki/Treaties_of_Tilsit

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/gustav-iv-adolf

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_IV_Adolf

https://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_IV_Adolf_of_Sweden

https://da.wikipedia.org/wiki/Gustav_4._Adolf_af_Sverige

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/karl-xiii

https://www.britannica.com/biography/Charles-XIII

https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_XIII

https://da.wikipedia.org/wiki/Karl_13._af_Sverige

https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Otto_M%C3%B6rner

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/karl-xiv-johan

https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_XIV_Johan#Valet_av_marskalk_Bernadotte_till_Sveriges_kronprins

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bernadotte

Frederik Kristian August / Karl August and Frederik Christian II Duke of SHSA, The Danish noblemen in consideration for the throne: https://www.nordicsecret.org/05-danish-spring/

Sweden’s constitution

http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/grundlagarna/

http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/riksdagens-historia/

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_grundlagar