11 08 Poul Henningsen

Henningsen, Poul: Man binder os på mund og hånd (1940) http://www.trykkefrihed.dk/poul-henningsen-man-binder-os-pa-mund-og-haand-1940.htm  // https://www.youtube.com/watch?v=FVJHZT6YR3E

http://denstoredanske.dk/Dansk_litteraturs_historie/Dansk_litteraturs_historie_4/Underholdning_og_holdning_-_revyen/Man_binder_os_p%C3%A5_mund_og_h%C3%A5nd_-_bes%C3%A6ttelse_og_censur

Henningsen, Poul: I dit korte liv (1941) http://www.festabc.dk/1/i-dit-korte-liv // https://www.youtube.com/watch?v=a70ZImQoLLY

Henningsen, Poul: Kulturkritik Bind I-IV (Rhodos, 1973)

Hammerich, Paul: Lysmageren : en krønike om Poul Henningsen (Gyldendal, 1986)

https://snl.no/Poul_Henningsen

http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/1914-40/Poul_Henningsen

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/phs-danmarksfilm-1935/

https://da.wikipedia.org/wiki/Poul_Henningsen

https://en.wikipedia.org/wiki/Poul_Henningsen

http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Elektricitet/Belysning/PH-lampe

https://en.wikipedia.org/wiki/PH-lamp

 

11 07 Cultural Radicalism

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kulturradikalisme/

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kulturradikal

https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Radicalism

Det Radikale Venstre / The Radical Left

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kulturradikal

https://en.wikipedia.org/wiki/Danish_Social_Liberal_Party

Design

Fiell, Charlotte and Peter: Scandinavian Design (Taschen, 2002) https://www.taschen.com/pages/en/catalogue/architecture/all/45410/facts.scandinavian_design.htm

11 06 Modern Breakthrough

http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Litter%C3%A6re_perioder/det_moderne_gennembrud

http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Litter%C3%A6re_perioder/S%C3%A6delighedsfejden

https://www.britannica.com/art/det-moderne-gennembrud

https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Breakthrough

Elisabeth Grundtvig

http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/965/

Edvard Brandes

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/edvard-brandes-1847-1931/?no_cache=1

http://denstoredanske.dk/Gyldendals_Teaterleksikon/Dansk_1840-1950/Edvard_Brandes

https://www.britannica.com/biography/Edvard-Brandes

https://en.wikipedia.org/wiki/Edvard_Brandes

Viggo Hørup

http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1849-1945/Viggo_H%C3%B8rup

https://www.britannica.com/biography/Viggo-Horup

https://da.wikipedia.org/wiki/Viggo_H%C3%B8rup

https://en.wikipedia.org/wiki/Viggo_H%C3%B8rup

Herman Meyer Bing

http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Samfund,_jura_og_politik/Myndigheder_og_politisk_styre/Politiker/Herman_Bing

Politiken

https://en.wikipedia.org/wiki/Politiken

11 05 Nordic Authors

There were several other writers contributing to the Nordic Spring, people who are not mentioned in the book; we shall eventually provide some links to these…

11 04 August Strindberg

Strindberg, August: Röda rummet (1879) http://runeberg.org/strindbg/rodarum/

Strindberg, August: Nya riket (1882) http://runeberg.org/strindbg/nyariket/

http://runeberg.org/strindbg/

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/august-strindberg

http://denstoredanske.dk/Gyldendals_Teaterleksikon/Sverige/August_Strindberg

https://sv.wikipedia.org/wiki/August_Strindberg

https://en.wikipedia.org/wiki/August_Strindberg

11 02 Henrik Ibsen

Ibsen, Henrik: Et Dukkehjem (1879) http://ibsen.uio.no/DRVIT_Du|Duht.xhtml // http://runeberg.org/dukkhjem/

Ibsen, Henrik: En Folkefiende (1882) http://ibsen.uio.no/DRVIT_Fo|Foht.xhtml // http://runeberg.org/ibsen/7/0019.html

http://ibsen.uio.no/forside.xhtml

http://ibsen.uio.no/skuespill.xhtml

http://runeberg.org/authors/ibsen.html

https://nbl.snl.no/Henrik_Ibsen

http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Norsk_litteratur/F%C3%B8r_1914/Henrik_Ibsen

https://www.britannica.com/biography/Henrik-Ibsen

https://en.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen