11 01 Georg Morris Cohen Brandes

Brandes, Georg: Samlede skrifter 1-13 (Collected writings 1-13) (Gyldendal, 1919) https://archive.org/search.php?query=title%3A%28samlede%29%20AND%20creator%3A%28georg%20brandes%29

Brandes’ translation of John Stuart Mills’ On the Subjugation of Women: http://runeberg.org/kvindunder/

There are some translated texts here: https://archive.org/search.php?query=georg%20brandes

Knudsen, Jørgen: Georg Brandes – den mangfoldige (Gyldendal, 2005)

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/georg-brandes-1842-1927/

http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/Kritikere/Georg_Morris_Cohen_Brandes

https://www.britannica.com/biography/Georg-Brandes

https://da.wikipedia.org/wiki/Georg_Brandes

https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Brandes

11 The Modern Spring

Hertel, Hans: Det stadig moderne gennembrud (Gyldendal, 2004) http://www.gyldendal.dk/produkter/hans-hertel/det-stadig-moderne-gennembrud-13611/h%C3%A6ftet-9788702019704

http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Litter%C3%A6re_perioder/det_moderne_gennembrud

http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Litter%C3%A6re_perioder/S%C3%A6delighedsfejden

https://www.britannica.com/art/det-moderne-gennembrud

https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Breakthrough

 

09 11 Hjalmar Branting

Branting, Hjalmar: Op-ed (Arbetet, 10 August, 1889)

Burman, Anders and Per Sundgren: Svenska Bildningstraditioner (Daidalos, 2012) http://daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=601

Svenning, Olle: Hövdingen. Hjalmar Branting: En biografi (Albert Bonniers Förlag, 2014) http://www.albertbonniersforlag.se/bocker/memoarer-och-biografier/h/hovdingen-hjalmar-branting

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hjalmar-branting

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_Branting

https://en.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_Branting

09 09 Verdandi

http://www.foreningenverdandi.se/historik.htm

http://www.foreningenverdandi.se/utgivning.htm

List of Verdandi issues 1-74: http://runeberg.org/ssafolkbib/0002.html

List (not complete) of Verdandi issues 1888-1952 http://runeberg.org/tema/verdandi.html

We have read or leafed through the following issues at the Kungliga Bibliteket / Royal Library in Stockholm:

1. Gottfrid Adlerz, Om människans ursprung, 1888

2. I. vår befolkningsfråga av prof. Hjalmar Öhrvall. 2.dra uppl.

3. Herman Almkvist, Koranen, Muhammedanernas bibel, 1888

5. Axel Svenson, Om öfverläggningar och beslut : en hjälpreda för deltagare i möten och sammanträden, 1888

7. Harald Wieselgren, Lars Johan Hierta : en förkämpe för utvecklingen, 1888

8. Anna Whitlock, Skolans ställning till religionsundervisningen i Sverge och andra länder, 1888

9. Harald Sohlman, Skatterna till staten : Kort redogörelse för deras allmänna grunder och olika former, 1888

10. Ellen Key, Från människosläktets barndom, 1888

14. Hellen Lindgren, Voltaire och hans strid mot fördomarna i religion och samhälle, 1889

29. Karl Staaff, Församlingsrätten, 1891

35. Ellen Key, Moralens utveckling, 1891Fri bearbetning efter Ch. Letourneau: »L’Évolution de la morale»

55. Ellen Key, Individualism och socialism

59. Hjalmar Öhrvall, Om psykisk uttröttning

60. Harald Wieselgren, Norge

61. N. Ohlsson-Hörle, Folkundervisningens anpassning till den moderna kulturen

62. Karl Linge, Hur den svenska folkskolan kom till, 1911

73. John Landin, Förfalskningar av närings- och njutningsmedel

74. Gustaf Siösteen, Gladstone

77. Ellen Key, Skönhet för alla

120. Georg Brandes, Om läsning

123. Gunnar Bergman, Regeringsformen

124. Emil Sommarin, Skråtvånget

127. S. v. Sneidern, Kort översikt av vårt livförsäkringsväsende

129. Knut Wicksell, Socialiststaten och nutidssamhället

133. Herman Almkvist, Språkforskningens strid mot gällande dogm

134. Henrik Schück, Nordisk folktro och fornnordisk religion

152. Bror Gadelius, Massornas själsliv och andlig smitta

09 08 Oscar Olsson

Olsson, Oscar: Folklig självuppfostran (1918) from: Burman, Anders and Per Sundgren: Bildning (Daidalos, 2010) http://daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=526

Burman, Anders and Per Sundgren: Svenska Bildningstraditioner (Daidalos, 2012) http://daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=601

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/oscar-olsson

https://sv.wikipedia.org/wiki/Oscar_Olsson

https://en.wikipedia.org/wiki/Oscar_Olsson

09 07 Ellen Key

Key, Ellen: Bildning. Några synpunkter (1897) from Burman, Anders and Per Sundgren: Bildning (Daidalos, 2010) http://daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=526

Burman, Anders and Per Sundgren: Svenska Bildningstraditioner (Daidalos, 2012) http://daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=601

Key, Ellen: Från människosläktets barndom (Studentföreningen Verdandis Småskrifter, 1888)

Key, Ellen: Moralens utveckling, 1891 Fri bearbetning efter Ch. Letourneau: »L’Évolution de la morale» (Studentföreningen Verdandis Småskrifter, 1891)

Key, Ellen: Individualism och socialism (Studentföreningen Verdandis Småskrifter, year unclear)

Key, Ellen: Skönhet för alla (Studentföreningen Verdandis Småskrifter, 1870 / 1891 / 1904)

http://runeberg.org/keskonhet/

http://www.ellenkey.se/index.php/om-ellen-key

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ellen-key

https://www.britannica.com/biography/Ellen-Key

09 06 The Swedish Church

Stephenson, George M.: The Religious Aspects of Swedish Immigration (The University of Minesota Press, 1932)

Wäktaren, Tidning för Stat och Kyrka, 17 January 1855.

Wäktaren, Tidning för Stat och Kyrka, 20 January 1855.

Evangelisk Kyrkovän, various issues 1854-1857.

09 05 Carl Jonas Love Almqvist

Almqvist, Carl Jonas Love: Det går an (Det går an, Danish translation: Ida Jessen, Gyldendal, 2008)

The original Det går an, full text: http://runeberg.org/detgaran1/

http://www.almqvistsallskapet.se/?page_id=10

http://www.almqvistsallskapet.se/?page_id=253

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/carl-jonas-love-almqvist

https://www.britannica.com/biography/Carl-Jonas-Love-Almqvist

https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Jonas_Love_Almqvist

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Jonas_Love_Almqvist