07 10 Coops

Koch, G.H. von: Om Arbetarnas Konsumptionsföreningar i England (Studentföreningen Verdandis Småskrifter, 78, 1899)

Nielsen, Niels Kayser: Bonde, stat og  hjem (Aarhus Universitetsforlag, 2009) http://unipress.dk/udgivelser/b/bonde,-stat-og-hjem/

http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/det-unge-demokrati-1848-1901/andelsbevaegelsen/

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/andelsmejerier/?no_cache=1&cHash=6e36ab5561b1f6db6894dade2cdd3da8

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/fra-andelsmejerier-til-arla-foods-1882-2012/?no_cache=1&

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/fra-andelsslagterier-til-danish-crown-1887-2012/?no_cache=1&cHash=1d8b4360a174b14acabcf9d8269dca4bcHash=463219b91fd5e519bd8d48406209b455

https://www.arla.dk/om-arla/historie/

http://www.arla.com/company/history/arla-landmarks/

https://da.wikipedia.org/wiki/Andelsbev%C3%A6gelsen_i_Danmark

https://no.wikipedia.org/wiki/Andelslag

https://en.wikipedia.org/wiki/British_co-operative_movement

07 08 Kierkegaard

Kierkegaard, Søren: Enten-Eller (Either-Or) Vol. 1 & 2, 1843 (Samlede Værker vol. 2 & 3, Gyldendal, 1962)

Kierkegaard, Søren: Stadier på Livets Vei (Stages on Life’s Way) Vol. 1 & 2, 1845 (Samlede Værker vol. 2 & 3, Gyldendal, 1962)

Green, Allan: Kierkegaard bland samtida (Förlags AB Gondolin, 1995)

Stewart, Jon: Kierkegaard and His Contemporaries: The Culture of Golden Age Denmark (Walter de Gruyter, 2003) https://books.google.de/books?id=sVYzwn2O-bQC&dq

http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Teologiske_og_filosofiske_begreber_hos_S%C3%B8ren_Kierkegaard/S%C3%B8ren_Aabye_Kierkegaard

http://denstoredanske.dk/Sprog%2c_religion_og_filosofi/Filosofi/Teologiske_og_filosofiske_begreber_hos_S%c3%b8ren_Kierkegaard/Enten_%e2%80%94_Eller

 

07 07 Folk High Schools

Austlid, Andreas: Ein folkelærar (Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1911) http://runeberg.org/folkelarar/1/

Bruun, Christopher: Folkelige Grundtanker (Alb. Cammermeyers Forlag, 1878)

Bukdahl, Jørgen and Jens Marinus Jensen (editors): Fri Ungdom – Dansk folkeligt Ungdomsarbejde (Forlaget Arnkrone, 1944)

Eigaard, Søren (editor): Velfærd og folkeoplysning (Odense Universitetsforlag, 2002)

Engberg, Hanne: Historien om Christen Kold, en skolehistorisk afhandling (Gyldendal, 1985) https://bibliotek.kk.dk/ting/object/870970-basis%3A06317510

Hall, John A., Ove Korsgaard, and Ove K. Pedersen: Building the Nation – N.F.S. Grundtvig and Danish National Identity (Djøf Publishing, 2015) https://www.djoef-forlag.dk/da/boeger/b/building-the-nation

Larsen, Christian, Erik Nørr og Pernille Sonne: Da skolen tog form 1780-1850 (Aarhus Universitetsforlag, 2013) http://da.unipress.dk/udgivelser/d/da-skolen-tog-form-1780-1850/

Michelsen, Wilhelm: Pædagogik og livssyn (Selskabet for Dansk Skolehistorie: Årbog for dansk skolehistorie, 1967, p.48-58)

Nielsen, Niels Kayser: Bonde, stat og  hjem (Aarhus Universitetsforlag, 2009) http://unipress.dk/udgivelser/b/bonde,-stat-og-hjem/

Spicer, Chriss (editor): Lifted by the Heart – Writings from Option, Journal of the Folk Education Association of America (Circumstantial Productions, 2009) http://circumstantial.us/lifted-by-the-heart/

Sørensen, Svend and Niels Nielsen: I hælene på Christen Kold – En skildring af en thybo og hans skole (Sparekassen Thy’s Forlag, 1990)

http://hojskolehistorie.dk/

http://hojskolehistorie.dk/media/1288572/danske_h_jskoler_1844-2016_endelig.pdf

http://www.peopleseducation.org/a-brief-history-of-folk-schools/

http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/214362

https://da.wikipedia.org/wiki/Folkeh%C3%B8jskole

https://en.wikipedia.org/wiki/Folk_high_school

 

 

07 06 Christen Kold

Austlid, Andreas: Ein folkelærar (Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1911) http://runeberg.org/folkelarar/1/

Engberg, Hanne: Historien om Christen Kold, en skolehistorisk afhandling (Gyldendal, 1985) https://bibliotek.kk.dk/ting/object/870970-basis%3A06317510

Larsen, Christian, Erik Nørr og Pernille Sonne: Da skolen tog form 1780-1850 (Aarhus Universitetsforlag, 2013) http://da.unipress.dk/udgivelser/d/da-skolen-tog-form-1780-1850/

Nielsen, Niels Kayser: Bonde, stat og  hjem (Aarhus Universitetsforlag, 2009) http://unipress.dk/udgivelser/b/bonde,-stat-og-hjem/

Spicer, Chriss (editor): Lifted by the Heart – Writings from Option, Journal of the Folk Education Association of America (Circumstantial Productions, 2009) http://circumstantial.us/lifted-by-the-heart/

Sørensen, Svend and Niels Nielsen: I hælene på Christen Kold – En skildring af en thybo og hans skole (Sparekassen Thy’s Forlag, 1990)

Christen Kold’s speech from 1866: http://www.historie.syd-fyn.dk/skole/kold/kold13.htm

http://www.historie.syd-fyn.dk/skole/kold/kold10.htm

http://denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/P%C3%A6dagogik_og_uddannelse/Skolefolk/Christen_Kold

http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/H%C3%B8jskoleforstander/Christen_Kold

https://en.wikipedia.org/wiki/Christen_Mikkelsen_Kold

https://da.wikipedia.org/wiki/Christen_Kold

07 05 Mathilde Fibiger

Fibiger, Mathilde: Clara Raphael Tolv Breve (1851) (Lindhardt & Ringhof, 1976)

http://adl.dk/adl_pub/vaerker/cv/e_vaerk/e_vaerk.xsql?ff_id=55&id=4523&hist=C&nnoc=adl_pub

http://wayback-01.kb.dk/wayback/20161004090523/http://www2.kb.dk/elib/lit/dan/fibiger/clara.dkl/

http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/1800-70/Mathilde_Fibiger

http://denstoredanske.dk/Dansk_litteraturs_historie/Dansk_litteraturs_historie_2/Idealitet_og_kvindekamp_-_Mathilde_Fibiger/Skandalesuccesen_Clara_Raphael

http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/768/

http://www.grundtvigsværker.dk/tekstvisning/1436/0#{%220%22:0,%22v0%22:0,%22k%22:0}

https://da.wikipedia.org/wiki/Mathilde_Fibiger

https://da.wikipedia.org/wiki/Clara_Raphael

 

07 04 Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

Bradley, S.A.J.: N.F.S. Grundtvig a Life Recalled (Aarhus University Press, 2008) http://unipress.dk/udgivelser/n/nfs-grundtvig-a-life-recalled/

Bukdahl, Jørgen and Jens Marinus Jensen (editors): Fri Ungdom – Dansk folkeligt Ungdomsarbejde (Forlaget Arnkrone, 1944)

Hall, John A., Ove Korsgaard, and Ove K. Pedersen: Building the Nation – N.F.S. Grundtvig and Danish National Identity (Djøf Publishing, 2015) https://www.djoef-forlag.dk/da/boeger/b/building-the-nation

Høverstad, Torstein: Ole Vig – Ein norrøn uppsedar (Forlag Norrøn Livskunst, 1953)

Michelsen, Wilhelm: Pædagogik og livssyn (Selskabet for Dansk Skolehistorie: Årbog for dansk skolehistorie, 1967, p.48-58)

Nielsen, Niels Kayser: Bonde, stat og  hjem (Aarhus Universitetsforlag, 2009) http://unipress.dk/udgivelser/b/bonde,-stat-og-hjem/

Schück, H., K. Warburg: Illustrerad Svensk Litteraturhistoria (Hugo Gebers Förlag, 1929)

N.F.S. Grundtvigs Bibliothek (N.F.S. Grundtvig’s Library) Catalogue of the books from Grundtvig’s library that were put up for sale in 1873 after his death (see image below)

http://www.grundtvig.dk/files/manager/pdf/20090917-folkeligt-skal-alt-nu-vaerepd.pdf

http://www.grundtvigsværker.dk/#

http://www.grundtvigsværker.dk/alfa

http://www.grundtvigsværker.dk/genre

http://www.grundtvigsværker.dk/tekstvisning/1266/0

http://www.grundtvigsværker.dk/tekstvisning/649/0

http://www.grundtvigsværker.dk/tekstvisning/1436/0

http://www.grundtvigsværker.dk/tekstvisning/6437/0

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/grs/article/view/14920

http://www.ugle.dk/hvad_solskin_er.html

http://adl.dk/adl_pub/forfatter/e_forfatter/e_forfatter.xsql?ff_id=31&nnoc=adl_pub

http://adl.dk/adl_pub/vaerker/cv/ff_vaerker_menu.xsql?ff_id=31&bogstav=&nnoc=adl_pub

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/nfs-grundtvigs-verden/?no_cache=1

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/nfs-grundtvig-oplysning-1839/

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/nfs-grundtvig-folkeligheden-1848/

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/grundtvigs-syn-paa-demokrati-1831-1866/

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/nicolai-frederik-severin-grundtvig-1783-1872/

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/grs/article/view/14920

http://www.grundtvig.dk/grundtvig-i-verden/grundtvig-og-england.html

http://www.grundtvig.dk/grundtvig-i-verden/grundtvig-i-norge.html

http://www.grundtvig.dk/hvem-er-grundtvig/tidslinje-grundtvigs-liv-og-samtid.html

http://www.grundtvig.dk/hvem-er-grundtvig/tidslinje-grundtvigs-liv-og-samtid/detaljeret-tidslinje.html

http://www.grundtvig.dk/hvem-er-grundtvig/tidslinje-grundtvigs-liv-og-samtid/grundtvigs-forelskelser.html

http://www.grundtvig.dk/hvem-er-grundtvig/tidslinje-grundtvigs-liv-og-samtid/grundtvigs-forelskelser/clara-bolton.html

http://www.grundtvig.dk/grundtvig-i-danmark/politikken.html?

http://www.grundtvig.dk/hvem-er-grundtvig/temaer-i-grundtvigs-forfatterskab/grundtvig-i-hoejtiderne/grundtvig-i-julen/grundtvigs-kamp-i-december-1810.html

http://www.grundtvig.dk/hvem-er-grundtvig/salmer-og-tekster.html

http://www.grundtvig.dk/bibliotek/jeg-vil-vide-noget-om/hvor-mange-salmer-skrev-grundtvig.html

http://www.grundtvig.dk/hvem-er-grundtvig/salmer-og-tekster/verdslige-sange.html

http://www.grundtvig.dk/bibliotek/citater-hvor-staar-det/sagt-af-grundtvig.html

http://www.grundtvig.dk/hvem-er-grundtvig/temaer-i-grundtvigs-forfatterskab/grundlov-og-demokrati.html

http://www.grundtvig.dk/vartov/mands-minde-foredrag-i-vartov.html

http://www.kristendom.dk/grundtvig-og-grundtvigianisme/han-vil-slaae-mig-ihjel-med-thors-hammer-om-uvennerne-kierkegaard-og

http://videnskab.dk/kultur-samfund/grundtvig-blev-domt-svine-professor-til

http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kirke_og_tro/Pr%C3%A6st/N.F.S._Grundtvig

http://denstoredanske.dk/Livsstil,_sport_og_fritid/Folketro_og_folkemindevidenskab/Svend_Grundtvig

http://teol.ku.dk/formidling/Gymnasieskolen/grundtvig_undervisningsrum/undersider/landsfaderen/

https://da.wikipedia.org/wiki/N.F.S._Grundtvig

https://da.wikipedia.org/wiki/Grundtvigianisme

https://da.wikipedia.org/wiki/Svend_Grundtvig

http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/965/

07 03 Ernst Schimmelmann and his circle

Larsen, Christian, Erik Nørr og Pernille Sonne: Da skolen tog form 1780-1850 (Aarhus Universitetsforlag, 2013) http://da.unipress.dk/udgivelser/d/da-skolen-tog-form-1780-1850/

Scavenius, Bente: The Golden Age Revisited – Art and Culture in Denmark 1800-1850 (Gyldendal, 1996) https://www.amazon.com/Golden-Age-Revisited-Culture-1800-1850/dp/8700254029

Stewart, Jon: Kierkegaard and His Contemporaries: The Culture of Golden Age Denmark (Walter de Gruyter, 2003) https://books.google.de/books?id=sVYzwn2O-bQC&dq

Ernst Schimmelmann

http://www.friedrich-schiller-archiv.de/briefe-schillers/andere-briefe/schiller-an-graf-v-schimmelmann-13-juli-1793/

http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Monarki_og_adel/Greve/Ernst_Schimmelmann

https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Heinrich_von_Schimmelmann

Charlotte Schimmelmann

http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/1197/origin/170/query/charlotte%20schimmelmann/

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/charlotte-schimmelmann-1757-1816/

https://da.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Schimmelmann

https://no.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Schimmelmann

https://en.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Schimmelmann

Jens Baggesen

http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kunst_og_kultur/Litteratur/Digter/Jens_Baggesen

https://da.wikipedia.org/wiki/Jens_Baggesen

https://de.wikipedia.org/wiki/Jens_Immanuel_Baggesen

The Duke of Sonderburg-Augustenburg and the Royals

 https://www.nordicsecret.org/05-danish-spring/

07 02 Johann Friedrich Struensee

https://www.geni.com/people/Johann-Friedrich-Struensee/6000000001504701432

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/1700-talstema-struensee/?no_cache=1

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/1700-talstema-struensee/?no_cache=1&cHash=3837709626080a011c7a5133769fadf7

http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1536-1849/Johann_Friedrich_Struensee

http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1536-1849/Caroline_Mathilde

Comment: www.danmarkshistorien.dk (Danish history.dk) is a website about Danish history run by historians at University Aarhus in Denmark and www.denstoredanske.dk is The Great Danish Encyclopedia, also maintained by historians and other scientists. Interestingly, the understanding of Queen Caroline Mathilde’s role in Struensee’s reforms differ on the two sites:

danmarkshistorien.dk entry about Struensee: Fra maj 1770 og til januar 1772 regerede dronning Caroline Mathilde og Struensee i kongens navn. (From May 1770 until January 1772, Queen Caroline Mathilde and Struensee governed in the name of the King.)

denstoredanske.dk entry about Caroline Mathilde: Caroline Mathilde viste ikke interesse for Struensees reformarbejde. (Caroline Mathilde showed no interest in Struensee’s refomations.)

We contacted the editors of both sites in order to find out which one is true; denstoredanske.dk never answered, danmarkshistorien.dk wrote back that historians cannot agree on the issue. They also added a comment at the bottom of their Struensee page explaining that historically, Danish historians have tended to downplay Struensee’s impact in Denmark since he was German.

Regarding Caroline Mathilde’s daughter, Louise Augusta, denstoredanske.dk assumes that Struensee was her father, danmarkshistorien.dk says that nobody knows since at the time of the conception, Caroline Mathilde had sexual relations with both Struensee and the King as well as other men.

http://blogs.bu.edu/guidedhistory/moderneurope/vincenza-rico/

https://www.britannica.com/biography/Johann-Friedrich-Graf-von-Struensee

https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Friedrich_Struensee

Caroline Mathilde

https://www.nordicsecret.org/05-danish-spring/

Voltaire’s letter to the Danish king

http://www.kb.dk/e-mat/dod/130020876175.pdf

https://da.wikisource.org/wiki/Voltaires_Epistel_til_Kongen_af_Danmark

07 01 Danish Royals

 

Danish Royals 1766-1863 and the Duchy of Sonderburg-Augustenburg

King Frederik V 1744-1766 https://www.geni.com/people/King-Frederick-V-of-Denmark-and-Norway/4105251

His son who does not become king: Hereditary Prince Frederick of Denmark and Norway https://www.geni.com/people/Hereditary-Prince-Frederick-of-Denmark-and-Norway/6000000003375460254 father of Christian VIII

King Christian VII – who was mad – King 1766-1808

https://www.geni.com/people/Christian-VII-af-Danmark-og-Norge-von-Oldenburg-Konge-af-Danmark-og-Norge/6000000002014597291

http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Monarki_og_adel/Konge/Christian_7.

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/christian-7-1749-1808/

https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_VII_of_Denmark

https://www.britannica.com/biography/Christian-VII

Caroline Mathilde – his wife who (probably) had a daughter with Struensee

https://www.geni.com/people/Caroline-Matilda-of-Great-Britain-Queen-of-Denmark-and-Norway/6000000000695635171

http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1536-1849/Caroline_Mathilde

https://www.nordicsecret.org/05-01-struensee/

King Frederik VI – who built schools – de facto ruler 1784-1808 – King 1808-1838

https://www.geni.com/people/Fredrick-VI-of-Denmark-and-Norway-von-Oldenburg-King/6000000000695737064

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/frederik-6-aabent-brev-om-norges-afstaaelse-til-sverige-18-januar-1814/

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/frederik-6-1768-1839/

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/frederik-6s-svar-paa-de-liberale-debattoerers-adresse-vi-alene-vide/

http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1536-1849/Frederik_6

https://nbl.snl.no/Frederik_6

https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_VI_of_Denmark

https://da.wikipedia.org/wiki/Frederik_6.

King Christian VIII – briefly King of Norway 1814 – King 1839-1848

https://www.geni.com/people/Christian-VIII-Konge-af-Danmark/4532832

http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Monarki_og_adel/Konge/Christian_8.

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/christian-8-1786-1848/?no_cache=1

https://www.britannica.com/biography/Christian-VIII

Christian 8. – Wikipedia, den frie encyklopædi

https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_VIII_of_Denmark

King Frederik VII – Frederik Popular, gave “democratic” constitution – King 1848-1863

https://www.geni.com/people/King-Frederick-VII-of-Denmark/6000000002882016694

http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1849-1945/Frederik_7.

http://altomhistorie.dk/artikler/frederik-7

https://da.wikipedia.org/wiki/Frederik_7.

https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_VII_of_Denmark

House of Schleswig-Holstein-Agustenburg-Sonderburg

https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg

http://wikivisually.com/wiki/Duke_of_Augustenborg

https://da.wikipedia.org/wiki/Frederik_Christian_1._af_Slesvig-Holsten-S%C3%B8nderborg-Augustenborg

Frederik Christian II Duke of Schleswig-Holstein-Augustenborg-Sonderborg

https://www.geni.com/people/Frederik-Christian-II-von-Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg-Herzog/323442272570004246

Schiller, Friedrich: On the Aesthetic Education of Man (Penguin Classics, 2016) https://www.penguin.co.uk/books/274622/on-the-aesthetic-education-of-man/

Safranski, Rüdiger: Schiller – oder Die Erfindung des Deutschen Idealismus (Hanser, München 2004) https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/schiller/978-3-446-20548-2/

https://da.wikipedia.org/wiki/Frederik_Christian_2._af_Slesvig-Holsten-S%C3%B8nderborg-Augustenborg

https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Christian_II,_Duke_of_Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg

https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fredrik_Kristian_II_av_Holstein-Augustenburg

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristian_av_Holstein-Augustenburg

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fredrik_Kristian_av_Holstein-Augustenburg

https://da.wikipedia.org/wiki/Christian_August_2._af_Slesvig-Holsten-S%C3%B8nderborg-Augustenborg

https://da.wikipedia.org/wiki/Caroline_Amalie_af_Augustenborg

Louise Augusta – probably daughter of Struensee – sister of Frederik VI, married to Frederik Christian II Duke

https://www.geni.com/people/Louise-Augusta-af-Danmark-og-Norge-von-Oldenburg-Prinzessin-Herzogin-zu-Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenbu/323432678610004289

http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1536-1849/Louise_Augusta

http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/1916/origin/170/

https://en.wikipedia.org/wiki/Princess_Louise_Auguste_of_Denmark

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lovisa_Augusta_av_Danmark

Frederik Christian August  – Karl August – brother of Frederik Christian II Duke

http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Norge_og_Sverige/Norge_1660-1814/Christian_August

https://nbl.snl.no/Christian_August

https://no.wikipedia.org/wiki/Christian_August

https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_August

https://da.wikipedia.org/wiki/Christian_August_af_Slesvig-Holsten-S%C3%B8nderborg-Augustenborg

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_August,_Crown_Prince_of_Sweden